PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK YÖNTEMLER

Kodu / Türü

TBİ 521

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin KAYA

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Parametrik olmayan verilerin tanıtımı, parametrik olmayan testlere ilişkin tanıtıcı istatistikleri, ortanca değerlerin testi, çoklu karşılaştırma metotları, ilişki testleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin parametrik olmayan verilerin tanımasını, parametrik olmayan testlere ilişkin tanıtıcı istatistikleri, ortanca değerlerin testi, çoklu karşılaştırma metotları, ilişki testlerini etkin olarak kullanabilir olmasını sağlamak

Öğretme Yöntemi

Teorik dersler, ve bilgisayar ortamında uygulamalı dersler

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Genel İstatistik, V.Süme/M.S.Güner, Birsen

İstatistiğe Giriş, Şemsettin Bağırkan, Bilim Teknik