REGRESYON ANALİZİ

Kodu / Türü

TBİ 522

AKTS

 

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin KAYA

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Öğrencinin bu dersi alabilmesi için Genel istatistik ve Biyoistatistik derslerini alması önkoşuldur

Ders İçeriği

Çoklu lineer regresyon modeli, Model yeterliliğinin test edilmesi, Dönüşümler ve modelin yetersizliğini düzeltmek için ağırlıklandırma, Model parametrelerinin tahmini, Aralık tahminleri, Hipotez testleri, Etkin gözlemlerin belirlenmesinde kullanılan ölçüler, Polinom tipi regresyon modelleri, Gösterge değişkenler, Değişken seçimi yöntemleri ve model oluşturma, Çoklu ilişki problemi.

Vektör değişkenleri, normal ve ilişkili dağılımlar, basit doğrusal model kurma, matris işlemleri, tahmin, belirleyicilik, istatistiksel sonuç çıkarma

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğretme Yöntemi

Teorik dersler, ve bilgisayar ortamında uygulamalı dersler.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Genel İstatistik, V.Süme/M.S.Güner, Birsen

İstatistiğe Giriş, Şemsettin Bağırkan, Bilim Teknik