BIOORGANIK KIMYA

Kodu / Türü

TBK  501

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm  Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ve master programına başvuru şartlarını taşımak

Ders İçeriği

Atomların yapısı, kimyasal bağlar, moleküller arası etkileşimler, steroizomer tanımı, organik bileşikler, Alkanlar, alkenler ve alkinlerin yapıları, kimyasal denge, biyokimyada  kullanılan fonksiyonel gruplar ve biyomoleküllerin organik yapıları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

 

 

 

 

Öğretme Yöntemi

Yazılı sınav

Okutulduğu Dil

Türkçe

Öğrenme ile  Öğretim Strateji  ve Teknikleri

Teorik anlatım

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

İlgili ders kitapları  ve internet