BIYOKIMYASAL TEKNIKLER

Kodu / Türü

TBK  503

AKTS

4

Saat / Hafta

1 4 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm  Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ve master programına başvuru şartlarını taşımak

Ders İçeriği

Spektrofotometrik teknikler, florometri, nefelometri, türbidimetri, radyoaktivitenin temel prensipleri ve ölçümü, elektrokimya, elektroforez, kromatografi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

 

 

Öğretme Yöntemi

Yazılı  sınav  +  pratik sınav

Okutulduğu Dil

Türkçe

Öğrenme ile  Öğretim Strateji  ve Teknikleri

Teorik anlatım +  Pratik uygulama

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler ; Azmi  Telefoncu

2) Tietz textbook of Clinical Chemistry