MEMBRAN YAPISI VE FONKSIYONLARI

Kodu / Türü

TBK 603

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm  Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ve master programına başvuru şartlarını taşımak

Ders İçeriği

Genel zar yapısı ve özellikleri, hücre içi zarların yapısı ve özellikleri, zar yapısındaki lipitlerin, proteinlerin, gilkoproteinlerin ve glikolipidlerin özellikleri, hücrelerarası bağlantılar, zar reseptörlerin genel özellikleri ve sinyal iletimi, ekzositoz, salgı veziküllerinin özellikleri, endositoz, zar lipit ve proteinlerin sentezi, zar proteinlerinin çeşitlenmesi, gap junctionlar, zar ATPazların özellikleri.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

 

 

 

 

Öğretme Yöntemi

Yazılı  sınav

Okutulduğu Dil

Türkçe

Öğrenme ile  Öğretim Strateji  ve Teknikleri

Teorik anlatım

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1) Lehninger, Principles of Biochemistry,

2) Biochemistry  Mathews, van Holde, Ahern,

3) Biochemistry   R. Montgomery

4) Biochemistry  L Stryer

5) Harper’s  Biochemistry

6) İnternet