KLINIK BIYOKIMYA I

Kodu / Türü

TBK 605

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm  Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ve master programına başvuru şartlarını taşımak

Ders İçeriği

Eritrositlerin evreleri ve eritrosit biyokimyası, eritrositlerle ilgili metabolik bozukluluklar (porfiria, B-talasemi, gibi), metodların klinik değerlendirmesi, laboratuvar tıbbına ve kanıta dayalı laboratuar tıbbına giriş.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

 

 

 

 

Öğretme Yöntemi

Yazılı  sınav

Okutulduğu Dil

Türkçe

Öğrenme ile  Öğretim Strateji  ve Teknikleri

Teorik anlatım

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Basic medical laboratory techniques; BH. Estridge, AP. Raynolds. NJ. Walters

2) Tietz textbook of Clinical Chemistry;  Carl Burtis

3) Klinik Kimyada Temel İlkeler; Carl Burtis (Çeviri: Diler Aslan)

4)Textbook of Biochemistry with Clinical correlations;  T  Devlin

5) İnternet