KLINIK BIYOKIMYA II

Kodu / Türü

TBK 606

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 4

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm  Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ve master programına başvuru şartlarını taşımak

Ders İçeriği

Örnek toplanması ve saklanması, metodların klinik değerlendirmesi, referans değerlerin saptanması ve kullanımı, bioanalitik değişkenler ve biolojik varyasyonlar, klinik laboratuar bilgileri, kalite kontrol

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

 

 

 

 

Öğretme Yöntemi

Yazılı ve  Sözlü  sınav

Okutulduğu Dil

Türkçe

Öğrenme ile  Öğretim Strateji  ve Teknikleri

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Tietz textbook of Clinical Chemistry , Carl Burtis

2)Klinik Kimyada Temel İlkeler Carl Burtis (Çeviri: Diler Aslan)

3)Textbook of Biochemistry with Clinical correlations   T  Devlin

4) İnternet