SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ

Kodu / Türü

TFT 501

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Santral nörotransmitterler ve fizyolojik fonksiyonları ve patolojik durumlardaki değişmeler

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrenciye santral sinir sistemini etkileyen ilaçların etkilerinin daha iyi anlaşılması için santral sinir sistemindeki ileti, nörotransmitter  ve reseptörlere ilişkin bilgi verilmesi ve öğrencinin bu bilgileri ilaç-santral sinir sistemi ilişkisini söz konusu olduğu durumlarda  kullanma beceri ve davranışını ve konuya ilişkin yenilikleri izleme ve kavrama yetisi  kazanması

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO