FARMAKOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ

Kodu / Türü

TFT 502

AKTS

4

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Laboratuar malzemeleri ve kimyasal maddelerle ilgili genel ilkeler, İn-vitro organ ve doku perfüzyon sistemleri, derişim yanıt eğrilerinin değerlenderilmesi,ilaç potensinin ölçülmesi,in-vivo laboratuar teknikleri,deney hayvanlarının özellikleri,hayvan etiği ve hayvan modellerine alternatifler

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Farmakoloji alanında kullanılan araştırma yöntemlerinin ve tekniklerinin öğrenilmesi.Temel bilimsel araştırma yöntemlerinin kavranması. Çalışma alanında bilimsel soru veya sorunları fark etme ve bilimsel bir soru veya sorunu çözmek için etkin araştırma yöntemlerinin seçilebilmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO