İLAÇ ETKİ MEKANİZMALARI

Kodu / Türü

TFT 503

AKTS

2

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik fazlarda özellikleri, davranışları, ilaçta yapısal değişikliklerin farmakokinetik parametreler üzerine etkileri, ilaçların endojen hedefleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrencinin ilaçların emilimi,uygulama yolları, dağılımları biyotransformasyon ve atılımları ile ilgili genel bilgileri kazanması. Reseptör kavramı drogların istenmeyen etkileri, toksik etkileri,drogların etkilerinin kalıtsal olarak nasıl değiştiğini ,drog etkileşimlerinin ve drog etkilerini değiştiren faktörler konusunda bilgi kazanılması

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO