OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ

Kodu / Türü

TFT 504

AKTS

4

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Otonom sinir sistemi ile ilgili reseptör ve reseptör sonrası olaylar hakkında genel bilgiler. Adrenerjik ve kolinerjik aşırım safhaları, reseptörleri etkileyen ajanlar.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrencinin makroanatomik yapıdan moleküler oluşuma kadar otonom sinir sisteminin yapısal ve işlevsel özellikleri  ile bu yapısal ve işlevlerden klinik temel teşkil edecek yöndeki normalden ayrılışları droglarla tedavi etmenin  esaslarını öğrenmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO