NÖROHUMORAL AŞIRIM

Kodu / Türü

TFT 520   

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli 

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Hücre içi ve hücre dışı sinyal molekülleri, sinyal reseptörler, ikinci haberci sistemler,sinaptik iletim,endokrin ve parakrin iletim,otonom sinir sisteminde nörohumoral iletim  ve bu iletimi etkileyen ilaçlar,merkezi sinir sisteminde nörohumoral iletim

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Santral ve periferik sinir sisteminde hücreler arası iletişimin özelliklerinin tanınması.Nöron hücre zarının elektriksel özellikleri ve hücre zarında uyarılma sırasında oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi.Uyarılma sonucu ortaya çıkan nöronal cevabın yoruımlanması

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO