HEMATOPOETİK SİSTEM FARMAKOLOJİSİ

Kodu / Türü

TFT 522     

AKTS

2

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Anemi  tedavisi, antikoagülanlar, fibrinolitikler,  kanamalı hastalıkların tedavisi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencinin büyüme faktörleri, B12 vitamini, folik asit ve diğer vitaminlerin farmakolojide önem ve kullanımları ile demir eksikliği anemisinde kullanılan demir tuızlarının farmakolojik özelliklerini öğrenmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO