SOLUNUM SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ

Kodu / Türü

TFT   523   

AKTS

2

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Solunum sistemi mukozası ve düz kasları.Nazal dekonjestan ilaçlar.Bronkodilatör ilaçlar ve astım.Antitusif ve ekspektoran ilaçlar

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencinin solunum sistemi hastalıkları tedavisinde kulllanılan drogların tanımı, sınıflandırılması ve solunum sistemi hastalıklarında farmakolojinin yeri ve öneminin öğrenmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO