İLAÇ TOKSİSİTESİNİN GENEL PRENSİPLERİ

Kodu / Türü

TFT   524   

AKTS

4

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

İlaçların genel toksik etkileri,sistemlere yönelik özel toksik etkileri, toksik etkilerin hücre düzeyindeki mekanizmaları, akut ve kronik toksikoloji tarama testleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencinin farklı yollardan olan ilaç zehirlenmeleriiinn tedaavisinde farmakolojik ilkelerin ve bu ilkerin nasıl uygulandığı konusunda bilgi kazanması

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO