FARMAKOLOJİDE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Kodu / Türü

TFT 601  

AKTS

8

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Bioassay ve genel prensipleri, kimyasal assay yöntemleri, elekterofizyolojik kayıt ve yöntemleri, agonist, antagonist tanımları ve karşılaştırmaları; potens, effikasite, toksisite değerlendirmeleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Farmakolojik araştırmalarda gözlenen bulguları ölçme-değerlendirme yöntemlerinin öğrenilmesi.Öğrencinin ölçüm kuramını kavraması, rastsallık, belirsizlik ve ölçüm kavramlarını tanıması ve istatistiğin temel ilkelerini öğrenmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO