FARMAKOLOJİDE İN VİVO ÇALIŞMA ESASLARI

Kodu / Türü

TFT 603      

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

İn vivo çalışmalarda kullanılan cihazlar,kan basıncı ,aljezi ve  analjezi değerlendirmeleri ve davranışsal farmakoloji

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencinin in vivo çalışmalarda öncelikle analjezik,  antienflamatuar, antidepresan, hipoglisemik ajanlarla ilgili aktivite inceleme yöntemlerini öğrenmesi ve kavraması

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO