İYON KANALLARI,İKİNCİL HABERCİLER VE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Kodu / Türü

TFT  604    

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Sodyum,potasyum,kalsiyum ve klor kanallarını etkileyen ilaç ve farmakolojik ajanların etkilerinin tanımlanması,hücre içi ve hücre dışı kayıt yöntemleriyle iyon kanallarına farmakolojik ajanların etkilerinin çalışılması

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaların, hücrede uyarı ileti sistemlerinin ve bunlara farmakolojik yaklaşımın Hücrelerin birbirleriyle iletişimlerini sağlayan haberci molekülleri betimlenmesi. Hücrede iyon dengesini  ve iyon kanallarının incelenmesi ve uyarı iletimine katkısını yorumlama

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO