İLAÇ SUİSTİMALİ VE BAĞIMLILIK

Kodu / Türü

TFT 605     

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Bağımlılık tipleri ve yoksunluk sendromlarının tanımlanması, ilaç bağımlılığının deneysel olarak gösterilmesi ve derecelendirilmesi;  ilaç bağımlılığını etkileyen faktörler, ilaç suistamali ve doping kapsamına giren maddelerin listesi ve farmakolojisi. Bağımlılık tiplerinin klinik ve laboratuar yöntemlerle ayırdedilmesi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencinin bağımlılık tipleri ve yoksunluk sendromlarının tanımlanması, ilaç bağımlılığının deneysel olarak gösterilmesi ve derecelendirilmesi;  ilaç bağımlılığını etkileyen faktörleri, ilaç suistamali ve doping kapsamına giren maddelerin  farmakolojisini öğrenmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO