TOKSİSİTE VE TOKSİKOLOJİK ANALİZLER

Kodu / Türü

TFT 606     

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Zehirlenmelerin genel nedenleri; zehirlenmelerde tanı ve genel tedavi yöntemleri; bitkisel zehirler; hayvansal zehirler, biyotoksinler, inorganik zehirler, pestisidler, çeşitli endüstriyel zehirler, zehirli gazlar, kimyasal savaş ajanları.İlaç toksisitesi ve değerlendirilmesi, ilaç olmaya aday ajanların akut ve kronik toksisite çalışmaları,toksikolojide tedavi yöntemleri.Bitkisel zehirlenmelerin tanımlanması ve  tedavisi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencinin laçlarda dozaj, doz-etki, zaman-cevap ilişkileri, ilaç ve zehirlerin emilme özelliklerini kavraması, biyolojik membranlardan geçiş mekanizmaları, ilaç ve zehirlerin biyotransformasyonu, ilaç ve zehirlerin vücutta dağılımı, birikimi ve çıkartımı; ilaç ve zehirlerin etki mekanizmaları, ilaç ekileşimi, ilaçların istenilmeyen etkileri; ilaçların etkilerini ve dozajını değiştiren faktörler; toksisitenin ölçütü, ilaç ve zehirlerde kimyasal yapı-etki ilişkileri, toksisiteyi etkileyen faktörleri öğrenmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO