FARMAKOLOJİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Kodu / Türü

TFT 620   

AKTS

8

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Farmakokinetik hesaplamalar,doz cevap eğrilerinin yapılması.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Farmakolojide sık kullanılan parametreleri (EC50, IC50, LD50, pD2, pA2, gibi) hesaplama. Farmakolojik araştırmalarda gözlenen bulguları ölçme-değerlendirme yöntemlerinin ve bunlara ilişkin bilgisayar uygulamalarının öğrenilmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO