NÖROFARMAKOLOJİ

Kodu / Türü

TFT 621

AKTS

8

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Eksisatör ve inhibitörik aminoasitlerin etkileri, nöropeptidler, duyusal sinir hücrelerinde deneysel farmakolojik yaklaşımlar

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Nöron hücre zarının elektriksel özelliklerini tanıma.

Nöron hücre zarında uyarılma sırasında oluşan değişiklikleri değerlendirme.Nöronda hücre içi uyarı iletim sistemlerini betimleme.Uyarılma sonucu ortaya çıkan nöronal cevabı çözümleme.Santral ve periferik sinir sisteminde hücreler arası iletişimin özelliklerini tanıma.,Santral ve periferik sinir sisteminde ilaç hedeflerini tanıma

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2003 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO