1.     Doç. Dr. Engin ŞAHNA  (Anabilim Dalı Başkanı) esahna@firat.edu.tr

 

 

TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

Kredisi

SBE 501

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

TFT 501

Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi  (Zorunlu)

2 0 2

4

TFT 502

Farmakoloji Laboratuar Teknikleri  (Zorunlu)

1 2 2

4

TFT 503

İlaç Etki Mekanizmaları (Zorunlu)

 

 

TFT 504

Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi (Zorunlu)

1 2 2

4

TFT 505

Farmakokinetik (Zorunlu)

1 0 1

2

TFT 506

Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi (Zorunlu)

1 2 2

2

TFT 507

Kemoterapinin Temel İlkeleri ve Antibiyotikler (Zorunlu)

1 0 1

2

TFT 508

Endokrin Farmakoloji  (Zorunlu)

1 0 1

2

TFT 509

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 502

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 503

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

TFT 520

Nörohumoral Aşırım

1 2 2

6

TFT 521

Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi  

1 0 1

2

TFT 522

Hematopoetik Sistem Farmakolojisi

1 0 1

2

TFT 523

Solunum Sistemi Farmakolojisi

1 0 1

2

TFT 524

İlaç Toksisitesinin Genel Prensipleri

1 0 1

4

 

 

 

 

TFT 597

Seminer (Zorunlu)

-

6

TFT 599

Yüksek Lisans Tezi (Zorunlu)

-

24

TFT 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

-

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi


 

TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

DOKTORA

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

TFT 601

Farmakolojide Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri (Zorunlu)

1 2 2

8

TFT 602

Farmakolojide İn vitro Çalışma Esasları (Zorunlu)

1 2 2

8

TFT 603

Farmakolojide İn vivo Çalışma Esasları (Zorunlu)

1 2 2

6

TFT 604

İyon Kanalları, İkincil Haberciler ve Farmakolojik Yaklaşımlar (Zorunlu)

1 2 2

6

TFT 605

İlaç Suistimali ve Bağımlılık (Zorunlu)

1 2 2

6

TFT 606

Toksisite ve Toksikolojik Analizler (Zorunlu)

1 2 2

6

TFT 607

Klinik Farmakoloji (Zorunlu)

1 2 2

6

TFT 608

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

TFT 620

Farmakolojide Bilgisayar Uygulamaları

1 2 2

8

TFT 621

Nörofarmakoloji

1 2 2

8

TFT 622

Farmakolojide Yeni Gelişmeler

1 2 2

8

 

 

 

 

TFT 697

Seminer  (Zorunlu)

-

6

TFT 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

-

24

TFT 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

-

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi