EPİDEMİYOLOJİDE TEMEL İLKELER

Kodu / Türü

THS 502

AKTS

6

Saat / Hafta

3 2 4

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Epidemiyolojinin tanımı, gelişimi ve temel ilkeleri, insidans, prevalans, hız, oran, orantı, epidemiyolojik araştırma yöntemleri (gözlemsel, deneysel ve metodolojik  araştırmalar), tarama testleri, bilimsel araştırmalar, veri toplama, tablo ve grafik yapma, önemlilik testi kullanma, araştırma raporu yazma

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Epidemiyolojinin tanımı, ilkeleri ve gelişimi

Epidemiyolojik yöntemler ve kullanım alanları

Araştırma planlama, uygulama, değerlendirme ve rapor yazma

Sağlık sorunlarının dağılımının, sıklığının ve belirleyicilerinin tanımlanması, nedenlerinin bulunması, ilgili önlemlerin alınması, araştırma planlaması ve sunumu için gerekli epidemiyolojik kavram ve yöntemler

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Bertan M, Güler Ç (eds), Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995. 2)Bertan M, Tezcan S, Pratik Epidemiyoloji. HÜTF Toplum HekimliğiYayınları, Ankara, 1979.  3)Hennekens CH, Buring JE, Epidemiology in Medicine. Little, Brown and Company, Boston, MA, 1987. 4)Kleinbaum DG, Kupper LL, Morgenstern H, Epidemiologic research: principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold, New York, 1982. 5)Rothman KJ, Greenland S, Modern epidemiology. Second edition, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, PA, 1998. 6)Tezcan S, Epidemiyoloji. Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi. Hacetepe Halk Sağlığı Vakfı, yayın No: 92/1, Ankara, 1992. 7)Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V,  Biyoistatistik. 8)Özdamar K, SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, Eskişehir, 1999  9)Sümbüloğlu K, Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler. Somgür yayıncılık Ankara, 2000