HALK SAĞLIĞININ TEMEL İLKELERİ

Kodu / Türü

THS 504

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Halk sağlığı nedir, hangi konularla ilgilenir, halk sağlığı tarihsel gelişim sürecinde neler yaşanmıştır, halk sağlığının dünyada ve Türkiye’de gelişimi, halk sağlığının temel konuları, halk sağlığını gelecekte neler beklemektedir, birincil, ikincil ve üçüncül korum

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Halk sağlığının tanımı ve alanı

Halk sağlığının dünyada ve Türkiye’de gelişimi

Halk sağlığının temel konuları

Halk sağlığının geleceği

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Bertan M, Güler Ç (eds), Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995 2)Dirican R, Bilgel N, Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği). 2. Baskı, Uludağ Üniversitesi basımevi, Bursa,1993