SİGARA VE BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER SORUNU

Kodu / Türü

THS 521

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Tütün ve sigaranın tarihçesi, tütün ve sigara dumanının yapısı, tütün kullanımının ülkemizde ve dünyada yaygınlığı, sigaranın insan sağlığına etkileri, tütün ve tütün mamulleri kullanımının önlenmesi ve sigarayla mücadele. Bağımlılık yapan diğer maddelerin kullanımının yarattığı olumsuz sonuçlar

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Sigaranın tarihçesi, tütün ve sigara dumanının yapısı, içeriği, halk sağlığı sorunu olarak dünyada tütün kullanımı, tütün kullanımının ülkemizde ve dünyada yaygınlığı, sigara ve sağlık ilişkisi, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının yarattığı olumsuz sonuçlar ve kontrolu konularında bilgi sahibi olunacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1) Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergileri (Sağlığı Geliştirme ve Sigara İle Mücadele Derneği süreli yayını) 2) Aşut Ö, Hekim ve Sigara, Türk Tabipler Birliği Yayını, Ankara,1993 3)Tobacco Control dergileri 4)WHO ve CDC web sayfaları 5)TTB web sayfası