İŞ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

Kodu / Türü

THS 522

AKTS

 

Saat / Hafta

 

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

İş ve işçi sağlığı kavramı, dünyada ve Türkiye’deki iş sağlığındaki durum, işçi sağlığı epidemiyolojisi, risk değerlendirme, iş kazaları, mesleksel hastalıklar, işçilere yönelik sağlık hizmetleri ve uygulamaları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

İş sağlığı tanımı

İş sağlığının amacı ve yöntemleri

Meslek hastalıkları ve iş kazalarının tanımlanması ve bunlara karşı alınacak koruyucu tedbirler

İş sağlığı ile ilgili dünyada ve Türkiye’deki durum konularında bilgi sahibi olunması

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1) İşyeri hekimliği Ders Notları, TTB yayını, 5.basım, Ankara, 2000 2) Dirican R, Bilgel N, Halk Sağlığı (Toplum Hakimliği). 2. Baskı, Uludağ Üniversitesi basımevi, Bursa,1993 3) Bertan M, Güler Ç (eds). Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995 4) Şakar M, İş Hukuku Mevzuatı, Beta Kitapcılık, İstanbul, 1998