SAĞLIK EĞİTİMİNE GİRİŞ

Kodu / Türü

THS 523

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Sağlık eğitimi tanımı, genel amaçları, temel ilkeleri, sağlık eğitimi ile ilgili geleneksel ve çağdaş yaklaşım, sağlık eğitiminde temel yönelimler, sağlık eğitiminde planlama, program geliştirme, değerlendirme ve uygulama aşamaları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Sağlık eğitimi tanımı ve kapsamı

Sağlık eğitiminin genel ilkeleri

Sağlık eğitimi ile ilgili geleneksel ve çağdaş yaklaşım

Sağlık eğitiminde planlama, program geliştirme, değerlendirme ve uygulamada temel prensipler konularında bilgi sahibi olma

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Tabak RS, Sağlık Eğitimi, Songür Yayıncılık, Ankara, 2000 2)Bertan M, Güler Ç (eds). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995 3)Aykıut M, Ceyhan O, Çetinkaya F ve ark.(çeviri), Sağlık Eğitimi, Temel Sağlık Bakımında Sağlık Eğitiminin El Kitabı, 2. baskı, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2001