HALK SAĞLIĞINDA TIBBİ ETİK

Kodu / Türü

THS 524

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Tıbbi etik tanımı, amacı, geçmişten bugüne tıbbi etik, tıbbi etik konusunda terminoloji, tıbbi etiğin sorun alanları ve uygulamaları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Tıbbi etik tanımı, kapsamı

Tıbbi etik konularının kavranması

Hekim, sağlık personeli ve hasta ilişikilerinde tıbbi etiğin önemi ve uygulanması

Tıbbi etik konularında gelişmeler ve ülkemizdeki uygulamalar

Tıbbi çalışmalarda etik kurallar

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Engelhardt D, Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik (Çev. Namal A), Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2000 2)Aydın E, Tıp Etiğine Giriş, Pagem yayıncılık, Ankara, 2001 3)Namal A, Tıbbın Gündelik yaşamında Etik, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2000 4)Demirhan Erdemir A, Çağdaş Tıp Etiği, Ankara, 2003