HALK SAĞLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI

Kodu / Türü

THS 525

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Halk sağlığı araştırmalarında toplanan verilerin tasnifinde ve sunulmasında bilgisayar kullanımı ile ilgili programların kullanımı,

Güven aralıkları hesaplanması

Önemlilik testlerinin yapılması

Epidemiyolojik diğer katsayılar ve indekslerin hesabına yönelik programların kullanımı

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Halk sağlığı ile ilgili önemli web sayfalarından bilgi toplayabilme

Yapılan araştırma ile ilgili verileri bilgisayar ortamında kaydedilmesi, hata kontrolleri, tablolar, grafikler, istatiktiksel analizler

Araştırma raporunun yazılması

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Hayran M, Özdemir O, Bilgisayar İstatistik ve Tıp, 2. baskı, Hekimler yayınlar birliği, Ankara, 1996 2)Özdamar K, Paket Programlar ile İstatiksel Veri Analizi. 2. baskı, Kaan kitapevi, 1999