SAĞLIK YÖNETİMİ VE ÖRGÜTLENME

Kodu / Türü

THS 601

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Sağlık yönetimi tanımı, özellikleri, tarihsel gelişimi, Türkiye’de sağlık örgütlenmesi ve tarihsel gelişimi, sağlık hizmetlerinde sosyalizasyon ve mevcut durum, Türkiye ve diğer ülkelerdeki sağlık sistemleri, sağlık yönetimi politikaları, yasal düzenleme, sevk ve idare

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Sağlık yönetiminin tanımı ve tarihsel gelişimi,

Türkiye’de sağlık örgütlenmesi

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ve örgütlenmede son gelişmeler

Dünyada ve ülkemizde sağlık sistemleri

Sağlık yönetiminde politikalar

Sağlıkta yasal düzenlemeler

temel sağlık hizmetleri ve 21. yy.’da herkese sağlık hedefleri

Sağlık personelinin sevk ve idaresi konularında bilgi sahibi olmak

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Sağlık bakanlığı web sitesi 2)Türk Tabipleri Birliği web sitesi 3)Eren N, Sağlık Yönetimine Giriş, Somgür yayıncılık, Ankara, 2000