EPİDEMİYOLOJİ

Kodu / Türü

THS 602

AKTS

8

Saat / Hafta

3 2 4

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Epidemiyolojinin tanımı, alanı, epidemiyolojik araştırma tipleri, araştırma planlamasında aşamalar, konu seçimi, amaçların belirlenmesi, literatür taraması, hipotezlerin belirlenmesi, evren ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi, örnek seçimi, anket, bilgi formlarının hazırlanması, tablo, grafik yapımında uyulması gereken kurallar, araştırmanın zamanlama çizelgesinin ve bütçesinin hazırlanması, araştırma verilerinin toplanması, analize ilişkin tartışma, araştırma raporunun hazırlanması, toplumlarda sağlık ve hastalık durumlarının kişi, yer ve zaman içindeki sıklık ve dağılımını incelenmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Epidemiyolojinin tanımı

Epidemiyolojinin gelişme süreci, temel stratejileri

Epidemiyolojinin kullanım alanları

Araştırma tipleri

Araştırmaların temel özellikleri

Evren ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1) Bertan M, Güler Ç (eds), Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995. 2) Bertan M, Tezcan S, Pratik Epidemiyoloji. HÜTF Toplum HekimliğiYayınları, Ankara, 1979.  3) Hennekens CH, Buring JE. Epidemiology in Medicine. Little, Brown and Company, Boston, MA, 1987. 4) Kleinbaum DG, Kupper LL, Morgenstern H, Epidemiologic research: principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold,New York, 1982. 5) Rothman KJ, Greenland S, Modern epidemiology. Second edition. Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, PA, 1998. 6) Tezcan S, Epidemiyoloji. Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi. Hacetepe Halk Sağlığı Vakfı, yayın No: 92/1, Ankara, 1992