ÇOCUK SAĞLIĞI SORUNLARI

Kodu / Türü

THS 603

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Çocuk sağlığına halk sağlığı yaklaşımı, sağlık ölçütleri, dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığının durumu ve gelişmeler, çocuk sağlığı sorunları, koruyucu çocuk sağlığı hizmetleri, birinci basamakta çocuk sağlığı hizmetlerinin incelenmesi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Çocuk sağlığı konusunda terminoloji

Çocuk sağlığı ölçütleri

Dünyada ve Türkiye’de Çocuk sağlığının durumu

Çocuk sağlığı hizmetleri ve bu hizmetlerin geliştirilmesi

Çocukluk dönemi hastalıkları ve çözüm yolları

Birinci basamakta çocuk sağlığı hizmetlerinin incelenmesi

Çalışan çocuk, çocuk işçiler ve çocuk istismarı

Korunma konularında bilgi sahibi olma

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1) Beyazova U, Güler Ç, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi. Hatipoğlu Yayınları, 1991, Ankara 2) Bertan M, Güler Ç (eds), Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995 3) Neyzi O, Ertuğrul T, Pediatri, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1990 4) Özgür S, Özgür T. Sosyal Pediatri. Ege Üniversitesi Basımevi, 1994, İzmir