ÜREME SAĞLIĞI

Kodu / Türü

THS 604

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Üreme sağlığının önemi, dünyada ve Türkiye’de üreme sağlığının durumu ve gelişimi, üreme sağlığının temel sağlık hizmetleri içerisindeki yeri, üreme sağlığı sorunları ve etkileyen etkenler, aşırı doğurganlığın kadın sağlığına olumsuz etkileri, üreme sağlığı düzeyi ölçütleri, güvenli annelik, üreme sağlığında danışmanlık hizmetleri, sık görülen üreme sağlığı sorunları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Toplumda kadının statüsünün yükseltilmesi ve güçlendirilmesi için yapılması gerekenler ve bu kapsamda kadına verilen üreme sağlığı hizmetlerinin önemi

Kadının yaşam dönemlerine uygun üreme sağlığı hizmetlerinin sunulması ve hizmetin değerlendirilmesi

Üreme sağlığı çalışmalarının dünyada ve Türkiye’de mevcut durumu ve gelişimi

Üreme sağlığında danışmanlık hizmetleri

Üreme sağlığı sorunları, çözüm yolları ve korunma

Kadına yönelik şiddetin kadın sağlığı açısından değerlendirilmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Akın A, Kontraseptif Yöntemler.Uluslararsı Basım. Demircioğlu Matbaacılık, 1990, Ankara 2)Öztürk Y, Günay O (edt.), Aile Sağlığı El Kitabı, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 1995 3)Aile Planlaması Danışmanlığı Eğitim Programı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Gen.Müd.Yayını 4)Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı, Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Cilt 1, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Gen.Müd.Yayını, Ankara, 1994