İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Kodu / Türü

THS 605

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

İşçi sağlığı kavramı, dünyada işçi sağlığı hizmetleri, Türkiye'de işçi sağlığında durum, işçi sağlığı epidemiyolojisi, risk değerlendirme, iş kazaları, mesleksel hastalıklar, SSK sağlık hizmetleri, işçi sağlığı uygulamaları ve işyeri hekiminin görev ve sorumlulukları, sağlıklı çalışma hakkı, iş sağlığının hukuksal, sosyal ve örgütsel yönleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve yöntemleri

İşçi sağlığı kavramı ve dünyada işçi sağlığı hizmetleri

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda durum değerlendirilmesi

İşçi sağlığı epidemiyolojisi

İş kazaları, mesleksel hastalıklar ve risk değerlendirme

İş sağlığında yasal uygulamalar ve mevzuat

İş sağlığı açısından işyeri hekiminin görevleri

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)İşyeri Hekimliği Ders Notları, TTB yayını, 5.basım, Ankara, 2000 2)Dirican R, Bilgel N, Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) 2. Baskı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa,1993 3)Bertan M, Güler Ç (eds). Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995  4)Şakar M, İş Hukuku Mevzuatı, Beta Kitapcılık, İstanbul, 1998