KAYNAK TARAMA VE AKTARMA

Kodu / Türü

THS 606

AKTS

4

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Dünyada ve ülkemizde sık görülen hastalık, ölüm, ekonomik kayıp ve iş gücü kaybına yol açan önemli sağlık sorunları, toplumların sağlığını olumsuz etkileyen yapay ve doğal olaylar ile ilgili konularda literatür araştırmaları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İnternet ve kütüphane ortamında literatür tarayabilme becerisi

Taranan literatürleri derleme, analiz, sunum ve sonuçlarını ülke koşullarında göz önüne alarak değerlendirebilme

Elde edilen literatürleri eğitim teknikleri kullanarak sunabilme

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Türk bilimsel dizine giren dergiler 2)Pub Med 3)SSCI kapsamına giren dergiler 4)TÜBİTAK teşvik programı kapsamına giren dergiler 5)CDC web sayfası