TOPLUM SAĞLIĞI VE BESLENME 

Kodu / Türü

THS 620

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Toplum sağlığında beslenmenin önemi, toplumda beslenme yetersizliği hastalıklarının ortaya çıkarılmasında yöntemler, ülkemizde günümüzde görülen beslenme yetersizliği sorunları, protein enerji malnütrisyonu, basit guatr, beslenme anemileri, obezite, toplumda yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları, gıda katkı maddeleri sorunu

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Toplumda beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemler

Beslenme sorunlarının temel nedenleri

Yeterli ve dengeli beslenme tanımı

Beslenme-sağlık ilişkisi

Beslenme sorunları

Gıda katkı maddesinin tanımı

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Köksal O, Gıda ve Beslenme. Erciyes Üniversitesi Matbaası, 2001, Kayseri. 2)Sencer E. Beslenme ve Diyet.  İstanbul, 1987 3 Bertan M, Güler Ç (eds). Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995 4) Baysal A. Beslenme 5)Yücesan S, Pekcan G, Nursal B,Besler T (edt.), Geliştirilmiş Besin ve Beslenme Rehberi (Amerikan Diyetisyenler Derneği), Acar Matbaacılık, İstanbul