HALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMIYLA SİGARA VE BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER SORUNU

Kodu / Türü

THS 621

AKTS

 

Saat / Hafta

 

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Bağımlılık yapıcı maddelerin genel özellikleri ve tasnifi, tütünün tarihçesi, sigara ve mortalite, tütünde bulunan toksik maddeler ve bunların etki mekanizmaları, dünyada ve Türkiye’de tütün tüketim trendi, sigara nedeni ile ekonomik kayıp, sigara mücadelesi ve mevzuat, sigarayı bırakmak isteyenlere yardım, sigara sorunları ile ilgili araştırmalarda özellikler, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin toksik etkileri, epidemiyoloji ve kontrolu

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bağımlılık yapıcı maddelerin genel özellikleri ve tasnifi

 Sigara ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin morbidite ve mortalite yönünden değerlendirilmesi

Dünyada ve Türkiye’de tütün tüketim trendi, diğer bağımlılık yapıcı madde kullanımının boyutları ve mücadele stratejileri

Sigara ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili epidemiyolojik araştırmaları planlama uygulama ve değerlendirme

Sigarayı bıraktırıcı tekniklerin bilgisi ve uygulamaları konularında bilgi sahibi olmak

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergileri (Sağlığı Geliştirme ve Sigara İle Mücadele Derneği süreli yayını) 2)Aşut Ö, Hekim ve Sigara, Türk Tabipler Birliğ Yayını, Ankara,1993 3)Tobacco Control dergileri 4)WHO web sayfası 5)TTB web sayfası