SAĞLIK EĞİTİMİ

Kodu / Türü

THS 623

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Eğitim ve öğretim sürecinin tanımı ve niteliği, eğitim uygulamaları, eğitim ve öğretimi etkileyen temel faktörler, sağlık eğitiminin tanımı, niteliği ve ilkeleri, sağlık eğitiminin sağlık hizmetleri içindeki yeri ve önemi, önemli sağlık eğitimi konuları, sağlık eğitimi yöntemleri ve araçları, çağdaş sağlık eğitimi, bireysel olarak başarılı bir sağlık eğitimini planlayıp uygulayabilme

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Sağlık eğitimi ve öğretim sürecinin tanımı ve niteliği

Sağlık eğitimi ve öğretimi etkileyen temel faktörler

Dünyada ve Türkiye’de sağlık eğitimi modelleri

Sağlık eğitiminde önemli konular

Sağlık eğitiminin planlaması ve uygulama aşamaları konularında bilgi sahibi olmak

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Tabak R S, Sağlık Eğitimi, Songür Yayıncılık, Ankara, 2000 2)Bertan M, Güler Ç (eds). Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995 3)Aykıut M, Ceyhan O, Çetinkaya F ve ark.(çeviri), Sağlık Eğitimi, Temel Sağlık Bakımında Sağlık Eğitiminin El Kitabı, 2. baskı, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2001