HALK SAĞLIĞINDA TIBBİ ETİK

Kodu / Türü

THS 624

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Tıbbi etik tanımı, amacı geçmişte bugüne tıbbi etik, tıbbi etik konusunda terminoloji, tıbbi etiğin sorun alanları ve uygulamaları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Tıbbi etik tanımı, kapsamı

Tıbbi etik konularının karanması

Hekim, sağlık personeli ve hasta ilişikilerinde tıbbi etiğin önemi ve uygulanması

Tıbbi etik konularında gelişmeler ve ülkemizdeki uygulamalar konularında bilgi sahibi olma

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

) Engelhardt D, Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik (Çev. Namal A), Nobel Tıp Kitapevi, Ankar, 2000 2) Aydın E, Tıp Etiğine Giriş, Pagem yayıncılık, Ankara, 2001 3) Namal A, Tıbbın Gündelik yaşamında Etik, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2000 4) Demirhan Erdemir A, Çağdaş Tıp Etiği, Ankara, 2003