DEMOGRAFİ

Kodu / Türü

THS 625

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Demografi tanımı ve demografik terminoloji, Türkiye'de nüfus hareketleri ve etkileyen etmenler, nüfus ile ilgili ölçütler, nüfus politikaları, nüfusun geçirmiş olduğu olayların incelenmesi, nüfus hareketleri, nüfusun sağlık, eğitim, insan gücü ve ekonomi ile ilişkileri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Demografinin tanımı ve kapsamı

Bir toplumun demografik özellikleri ile sağlık düzeyi ve sağlık bakımı sistemi arasındaki ilişki

Belirli bir bölgede yaşayan nüfusun sağlık alanındaki ihtiyaçları saptanırken kullanılan demografik istatistikler

Bebek, çocuk ve anne ölümleri ile ilgili ölçütleri

Mortalite ve morbidite ölçütleri

Nüfusun nitelik ve niceliğinin ölüm ve hastalık verilerinden etkilenme durumu

Ülkemize ait bugüne kadar hesaplanmış olan sağlık düzeyi ölçütleri

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)www.die.gov.tr 2)Türkiye’de Ana Sağlığı, Aile Planlaması Hizmetleri ve İsteyerek Düşükler, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması-1998, Ankara, 2002 3)Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 2003, T.C.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2004