OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ 

Kodu / Türü

THS 626

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Olağandışı durumların tanımlanması ve sınıflandırılması, olağanüstü durumlarda kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluş ve bireylerin işlevi, olağandışı durumlarda bir halk sağlıkçısının yapması gereken işlerin tanımlanması. Olağandışı durum oluşmadan önce, oluştuğu sırada ve oluştuktan sonra yapılması gerekenler, deprem, sel, heyelan biyolojik, kimyasal ve nükleer savaş gibi bir afet durumunda sağlık hizmetlerinin planlamaları, bu çerçevede afetlerle ilgili Sağlık Bakanlığının afet planlamaları ve hastane planlamalarının incelenmesi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Olağanüstü durumların tanımı ve tasnifi

Olağandışı durum oluşmadan önce, oluştuğu sırada ve oluştuktan sonra sağlık sektörü tarafından yapılması  gerekenler.

Olağanüstü durumlarda diğer sektörlerle ikili ilişkiler

Olağanüstü durumlarda halk sağlıkçının görev tanımı ve kapsamı

Olağanüstü durumlarda sağlık mevzuatı ve yasal düzenlemeler konularında bilgi sahibi olmak

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Akdur R, Çöl M, Işık A ve ark., Halk Sağlığı, Antıp A.Ş., Ankara, 1998 2)TTB web sitesi 3)Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri ve Yönetimi, Çalışma Toplantısı Raporu, T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayını, Ankara, 2000 4)Güler Ç, Çobanoğlu Z, Afetlerde Çevre Sağlığı Önlemleri, T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayını, Barok Ofset, Ankara, 1997