BULAŞICI HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ

Kodu / Türü

THS 627

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Bulaşıcı hastalıkların tanımı, toplum açısından önemi, epidemiyolojisi, bulaşma yolları, enfeksiyon zinciri, bulaşıcı hastalıklarda sürveyans, korunma ve kontrol, hava yolu ile su ve besinle, cinsel yolla, vektörlerle bulaşan hastalıkları kontrolu, salgın tanımı, incelenmesi ve kontrolu

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Enfeksiyon zincirinin parçaları, kaynak, bulaşma yolu ve duyarlı kişilere etki eden faktörler

Sürveyansın tanımı ve aşamaları

Su, hava ve kan yolu ile bulaşan hastalıklar

Hastalıkla ilgili mevcut müdahale olanakları (sağlığın geliştirilmesi, birincil, ikincil ve üçüncül koruma)

Dünya’da ve Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların boyutları

Uluslararası ve ulusal bildirimi zorunlu hastalıklar

Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili mevzuat konularında bilgi sahibi olmak

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Bertan M, Güler Ç (eds). Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995 2-Dirican R, Bilgel N, Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği). 2)Baskı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa,1993 3)Aksakoğlu G, Ellidokuz H, Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri, Açılım yayıncılık, İzmir, 1996 4)Özatalay N, Özatalay Ş, Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji, Sinem ofset, Ankara, 1997