KRONİK HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ

Kodu / Türü

THS 628

AKTS

4

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Kronik hastalıkların tanımı, toplum açısından önemi, epidemiyolojisi, korunma ve kontrol, mortalite ve morbidite ilişkisi, hastalık taramaları, tarama testlerinin önemi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Kronik hastalık tanımı

Başlıca kronik hastalıklar

3-Halk sağlığı açısından önemli olan Diabetes Mellitus, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalıkları, obezite ve kanserlerin epidemiyolojisi

Kronik hastalıkların birey için önemi

Kronik hastalıkların toplum sağlığı ve ülke açısından önemi

Kronik hastalıklardan birincil-ikincil-üçüncül korunma yaklaşımları

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Bertan M, Güler Ç (eds). Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995 2) Dirican R, Bilgel N, Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği). 2. Baskı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa,1993 3)Öztürk Y, Günay O, Hipertansiyon Kontrolü, DSÖ Uzmanlar Komitesi raporu, Erciyes Üniversitesi yayını, Kayseri, 1999 4)Aykut M, Günay O, Öztürk Y, Diyet, Beslenme ve Kronik Hastalıların Önlenmesi (Çev.), DSÖ Teknik Raporlar Serisi, Kayseri, 1997 5)Subyasyan A, Geriatrik Kalp Hastalıkları ve Hipertansiyon, İ,Ü, Cerrakpaşa Tıp Fakültesi yayınları, Temel matbaası, İstanbul, 1985 6)Gürçay A A (edt.), Hipertansiyon, Vakur LTD., Ankara, 1987