OKUL SAĞLIĞI

Kodu / Türü

THS 629

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Okul sağlığının önemi, tanımı ve göstergeleri, okul çocuğunun sağlık durumunun değerlendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi çalışmaları, sağlık eğitimi, okulda çevre sağlığı, okul sağlığı kayıtları, okul sağlığı ekibi ve işlevleri, dünyada ve Türkiye’de okul sağlığı konusunda son durum, gelişmeler, okul çağı çocuklarda acil sağlık durumları, okul sağlığı programlarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Dünyada ve Türkiye’de okul sağlığı kavramı

Okul sağlığının belirleyici faktörleri

Okul-veli-öğrenci-öğretmen ve çevre ile sağlık ilişkisi

Fiziksel çevrenin sağlık üzerine etk,leri

Okul sağlığının mevcut sorunları

Okullarda verilebilecek sağlık hizmetleri

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1) Bertan M, Güler Ç (eds). Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995 2) Dirican R, Bilgel N, Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği). 2. Baskı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa,1993