YAŞLI SAĞLIĞI

Kodu / Türü

THS 630

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Yaşlılık tanımı, yaşlılık ve fizyolojisi, yaşlılıkta risk gruplarının saptanması, yaşlıların sağlık ve sosyal sorunları, yaşlılıkta beslenme, ilaç kullanımı, fiziksel aktivite, yaşlılık sorunlarının çözümü ve çözüme yönelik değişik örgütlenmeler; sağlık işletmeleri içinde alternatif bakım yaklaşımları ve evde bakım hizmetleri, örgütlenmesi ve yönetimi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Yaşlılık tanımı ve yaşlılık dönemi sağlık sorunları.

Yaşlılık ve kronik hastalıklar

Yaşlıların sosyal sorunları

Yaşlıların sorunlarının toplum içindeki önemi, görülme sıklıkları

Yaşlıların Türkiye'de ve dünyadaki durumu

Yaşlılar ile ilgili sorunlara yönelik çözüm önerileri

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Bertan M, Güler Ç (eds). Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995 2)Gür H, Küçükoğlu S, Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Bilimdalı, Bursa, 1992 3)Geriatri dergileri