SAĞLIK EKONOMİSİ

Kodu / Türü

THS 631

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Sağlık ekonomisi kavramı ve işlevi, sağlığa ve sağlık hizmetlerine talep, sağlık hizmeti arzı, pazar, sağlık hizmetlerinde esneklik, arz ve talep, sağlık hizmetlerinde üretim süreci, sağlık hizmetlerinde maliyet, sağlık ve sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 Sağlık ekonomisinin tanımı ve gelişimi

Sağlık sektörünün ekonomideki yeri

Sağlık ekonomi sistemi ve analizi

Sağlık sektöründe kaynak kullanımı ve sağlanması

Sağlık sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgisi

Ekonomik planlama ve sağlık sektörünün planlanması

Sağlık sektöründe proje değerlendirme

Sağlık hizmetleri üretimi ve finansmanı

İlaç endüstrisi ve ekonomisi

Sağlık politikalarında ekonomik rasyonalite

Sağlık kurumlarında, verimlilik

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Bertan M, Güler Ç (eds). Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995 2) Hayran O, Sur H (edt), Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Yüce yayın, İstanbul, 1998 3)Türkiye Sağlık Harcamaları ve Finasmanı, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi genel Koordinatörlüğü Yayını