TIBBİ SOSYOLOJİ

Kodu / Türü

THS 632

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Sağlık sosyolojisi ile ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişim, hasta hekim ilişkileri, sosyal rol ve statüler, tıbbi meslekler ve profesyonelleşme, sosyal sistemde hastalık ve sağlığın yeri, sosyal bakım sistemleri ve sosyal kontrol mekanizmalarının incelenmesi., sosyal çalışma yöntemleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Sosyal yapının sağlığı nasıl etkilediği

Hastalık sosyal yapı ilişkisi

Sosyal araştırma yöntemleri

Sosyal çalışmada sağlık alanına özgü yöntemler

Sağlık alanına sosyal çalışmanın katılması

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Bertan M, Güler Ç (eds). Halk Sağlığı. Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1995 2)Tomanbay İ, Ana Çocuk Sağlığında Sosyal Boyut, Doruk yayınları, Ankara, 1992 3)Dirican R, Bilgel N, Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği). 2. Baskı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa,1993