SEMİNER

Kodu / Türü

THS 697

AKTS

6

Saat / Hafta

-

Dersi veren öğretim Üyeleri

Danışman Öğretim Üyesi

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 Alanı ile ilgili konulardaki spesifik çalışmaları sunacaklar

Öğretme Yöntemi

 

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Özel araştırma konuları ile ilgili literatür