HİSTOLOJİYE GİRİŞ I

Kodu / Türü

THE 501

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Hücre histolojisi ve dokular hakkında ön bilgisi olmalı. Tıp Fakültesi ve Biyolojik bilimler mezunları bu dersi tercih edebilir

Ders İçeriği

Dokuları yapısal olarak   tanımlamak

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Epitel, bağ doku ,  kıkırdak, kemik dokuları, dokuları oluşturan hücreler ve ara maddenin yapısı, dokuların birbirleriyle ilişkisi

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders, grup seminerleri

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Aytekin Y, Solakoğlu S, Ahıshalı B:Temel Histoloji,Barış Kitabevi, 1998